Etapele de racordare la sistemul centralizat de termoficare:

În termen maxim de 15 zile, urmează să obțineți avizul de racordare de la Termoelectrica S.A.

2

Semnarea contractului de furnizare este ultima etapă în cadrul procedurii de conectare la SACET

3

Cererea poate fi depusă online sau la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii, situat pe str. T. Vladimirescu, 6.

La cererea de racordare la sistemul centralizat de termoficare urmează să fie anexat următorul set de documente:

în calitate de consumator – persoană fizică:

Cerere privind întocmirea contractului;

Actele ce confirmă dreptul de proprietate;

Copia buletinului de identitate;

Planul cadastral al locuinței.

în calitate de consumator – persoană juridică/GFL:

Cerere privind întocmirea contractului;

Actele ce confirmă dreptul de proprietate/gestiune;

Copia buletinului de identitate a administratorului;

Copia Extrasului din Registrul de Stat;

Copia certificatului de înregistrare;

Datele bancare.

În conformitate cu prevederile legale, în sectorul rezidențial, reprezentantul autorizat al consumatorilor este administratorul fondului locativ, care este în drept să încheie un contract de furnizare a energiei termice cu furnizorul și să repartizeze lunar cantitatea de energie termică consumată între locatari.

În cazul blocurilor locative cu sistem orizontal de distribuție a agentului termic, contractul de furnizare a serviciilor de termoficare este tripartit (consumator, GFL, Termoelectrica), respectiv, consumatorul are mai multă independență în relația cu furnizorul.

Actele necesare pentru modificarea contractelor:

Persoane fizice (apartamente)

Cerere de efectuare a modificărilor necesare;

Actele ce justifică modificările solicitate;

Persoane juridice/GFL

Cerere de efectuare a modificărilor necesare;

Actele ce justifică modificările solicitate.

Pentru mai multe informații sunați Centrul de apel.

1300

(+373) 022 447 447